Miesto

DK Kramáre

Miesto: Dom Kultúry Kramáre

Adresa: Stromová 18, Bratislava

Miesto na parkovanie: Oproti v office budove je parkovisko cez víkend zadarmo. Ďalšia možnosť v sídlisku nad DK, neparkujte za DK na vyhradených miestach pre posilňovňu.

Spoje z vlakovej stanice: trolejbusy číslo - 206, 212, 204.

Spoje z autobusovej stanice: autobusom č. 21 pod vlakovú stanicu, odtiaľ prestup na vyššie popísane spoje.

Autom: Celým obchvatom Bratislavy smer BRNO až po most Lafranconi, za mostom doprava na PATRÓNKA, MLYNSKÁ DOLINA. Dve svetelné križovatky rovno až na kopec KRAMÁRE. Sto metrov za najvyšším miestom Kramárov po ľavej strane za svetelnou križovatkou - nová budova.

SK BNM riadi aj Dom kultúry Kramáre, ktorý v roku 2002 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a stal sa z neho moderný stánok kultúry. V budove sa nachádza pobočka Knižnice BNM a klub dôchodcov. Dom kultúry poskytuje mladým rodinám s deťmi veľké možnosti kultúrneho vyžitia. Pre detského diváka tu organizujeme divadelné predstavenia, súťaže, karnevaly, výchovné koncerty, zvykoslovné pásma. Deti i rodičia majú možnosť navštevovať záujmové krúžky jazykové, tanečné, hudobné, výtvarné a pod. Pre dospelých návštevníkov organizujeme koncerty operetných umelcov, populárnej hudby, divadlo jedného herca. Vystriedalo sa tu už mnoho umelcov, napríklad speváci manželia Benkovci, Zdeno Sychra, Marcela Laiferová, Jozef Benedik, Ivan Ožvat, Peter Stašák. Najznámejším podujatím a na Slovensku ojedinelým, je Poetický večer pri sviečkach, ktorý už 19 rokov pripravuje a uvádza vynikajúci herec, recitátor aj režisér Juraj Sarvaš.

Mapa


Zobraziť miesto ASYN 2010 na väčšej mape

...novinky...

- Kompletné výsledky. 27. jún 2010

- Pridaný harmonogram. 22. jún 2010

- Pridaná mapa. 12. jún 2010

- Zmena pre začiatočníkov - najlepší traja predvedú 1 min. freestyle. 2. jún 2010

- Spustenie stránky ASYN 2010. 25. máj 2010

...udalosť na Facebooku...